Rzeszów b?dzie gospodarzem kolarskiego ORLEN Wy?cigu Narodów w 2020 roku. Zawody odb?d? si? 29-30 sierpnia i b?d? fina?ow? imprez? cyklu UCI Nations Cup U23.

ORLEN Wy?cig Narodów po raz pierwszy zosta? rozegrany w 2019 roku jako jeden z wy?cigów UCI Nations CUP U23 – cyklu dla najbardziej utalentowanych m?odych kolarzy. Cech? charakterystyczn? tych wy?cigów jest rywalizacja w barwach reprezentacji poszczególnych państw. Przysz?oroczny ORLEN Wy?cig Narodów w Rzeszowie b?dzie si? sk?ada? z dwóch etapów: jazdy dru?ynowej na czas i wy?cigu ze startu wspólnego, a zawodnicy b?d? walczy? w klasyfikacji indywidualnej oraz dru?ynowej.

Po raz kolejny b?dziemy mieli okazj? wspiera? jedn? z ciekawszych imprez kolarskich w Polsce. Dla PKN ORLEN, poza korzy?ciami biznesowymi, które niesie za sob? sponsoring sportu zaanga?owanie w kolarstwo ma te? wymiar spo?eczny. W ten sposób dajemy szans? m?odym i utalentowanym sportowcom na udzia? w presti?owej imprezie i potwierdzenie swoich umiej?tno?ci. To dla nas jednocze?nie kolejna inicjatywa, poprzez któr? mo?emy promowa? zdrowy i aktywny tryb ?ycia? – powiedzia? Daniel Obajtek, Prezes Zarz?du PKN ORLEN.

W 2020 roku w ramach UCI Nations Cup U23 odb?dzie si? sze?? wy?cigów, mi?dzy innymi Gent – Wevelgem w Belgii, Wy?cig Pokoju w Czechach i Tour de l’Avenir we Francji. ORLEN Wy?cig Narodów w Rzeszowie b?dzie nie tylko fina?ow? imprez? cyklu, ale tak?e wa?nym sprawdzianem przed imprezami mistrzowskimi. Mistrzostwa Europy odb?d? si? 9-13 wrze?nia we W?oszech (Trentino), a mistrzostwa ?wiata 20-27 wrze?nia w Szwajcarii (Aigle, Martigny). Sponsorem Tytularnym ORLEN Wy?cigu Narodów jest PKN ORLEN.

Tegoroczny ORLEN Wy?cig Narodów pokaza? wielki potencja? rywalizacji reprezentacji narodowych. To z jednej strony nawi?zanie do czasów, w których polscy kibice mogli dopingowa? kolarzy w bia?o-czerwonych koszulkach, z drugiej odkrywanie przysz?ych gwiazd zawodowego peletonu. Ten wy?cig pokazuje ?ywio?ow? i pe?n? emocji stron? kolarstwa. Ciesz? si?, ?e w przysz?ym roku wspólnie z firm? PKN ORLEN b?dziemy mogli zaprosi? wszystkich kibiców kolarstwa do Rzeszowa. Jestem przekonany, ?e po udanym debiucie wy?cigu w gronie UCI Nations Cup U23 b?dziemy ?wiadkami jeszcze ciekawszej walki najlepszych m?odych kolarzy z ca?ego ?wiata – powiedzia? Czes?aw Lang, Dyrektor Generalny Lang Team.

Wy?cigi nale??ce do UCI Nations Cup U23 ciesz? si? du?ym presti?em i uznaniem. M?odzi zwyci?zcy cz?sto odgrywaj? pó?niej g?ówne role w zawodowym peletonie. W wy?cigach tego cyklu startowali mi?dzy innymi Tom Dumoulin, Fernando Gaviria, czy Nairo Quintana, dzi? uznawani za gwiazdy ?wiatowego kolarstwa.

Used Tags :
购彩大厅 吉林省| 安庆市| 台湾省| 阜宁县| 铜鼓县| 夏邑县| 襄樊市| 阿巴嘎旗| 杂多县| 连州市| 孟津县| 榆林市| 肥城市| 江津市| 温泉县| 宜兴市| 贞丰县| 彩票| 金溪县| 大石桥市| 个旧市| 广西| 夹江县| 施甸县| 三门峡市| 平远县| 修武县| 洱源县| 沅江市| 分宜县| 长春市| 小金县| 和硕县| 永顺县| 铁岭县| 凯里市| 清苑县| 蒙阴县| 武平县| 巧家县| 济源市| 吉林省| 安庆市| 台湾省| 阜宁县| 铜鼓县| 夏邑县| 襄樊市| 阿巴嘎旗| 杂多县| 连州市| 孟津县| 榆林市| 肥城市| 江津市| 温泉县| 宜兴市| 贞丰县| 彩票| 金溪县| 大石桥市| 个旧市| 广西| 夹江县| 施甸县| 三门峡市| 平远县| 修武县| 洱源县| 沅江市| 分宜县| 长春市| 小金县| 和硕县| 永顺县| 铁岭县| 凯里市| 清苑县| 蒙阴县| 武平县| 巧家县| 济源市|